info
Gümüşhane Üniversitesi-Eğitim Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

HAFTA-1 : Saltanatın Kaldırılması
HAFTA-2 : Lozan Konferansı ve Barışı
HAFTA-3 : Türk İnkılap Hareketleri
HAFTA-4 : Cumhuriyet Döneminde İlk Anayasalar ve Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
HAFTA-5 : Hukuk İnkılabı
HAFTA-6 : Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
HAFTA-7 : Kültür İnkılabı / Tarih, Dil, Güzel Sanatlar Alanındaki Çalışmalar
HAFTA-8 : Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
HAFTA-10 : Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1932)
HAFTA-11 : 1932-1939 Yılları Türk Dış Politikası
HAFTA-12 : İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye Açısından Sonuçları
HAFTA-13 : Atatürk İlkeleri -Bölüm 1_ Halkçılık-Milliyetçilik-Laiklik
HAFTA-14 : Atatürk İlkeleri -Bölüm 2_ Devletçilik-Cumhuriyetçilik-İnkılapçılık