info
Gümüşhane Üniversitesi-Eğitim Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

HAFTA-1 : İnkılap ve İnkılapla İlgili Kavramlar
HAFTA-2 : Türk İnkılabını Hazırlayan Nedenler
HAFTA-3 : Çöküşü Önleme Çabaları ve Islahat Hareketleri
HAFTA-4 : XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu
HAFTA-5 : I. Dünya Savaşı
HAFTA-6 : Osmanlı Devletinin Paylaşım Antlaşmaları
HAFTA-7 : Milli Mücadelenin Başlaması
HAFTA-8 : Kurtuluş Savaşının Hazırlık Dönemi
HAFTA-9 : Sivas Kongresi - Amasya Görüşmeleri
HAFTA-10 : Misak-ı Milli
HAFTA-11 : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması
HAFTA-12 : Ulusal Ordunun Kurulması
HAFTA-13 : Batı Cephesi
HAFTA-14 : Sakarya Meydan Savaşı