info
Gümüşhane Üniversitesi-Eğitim Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ders Materyalleri

Bilişime Giriş ve Office

Bilişim kavramı, teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu.

Videoları İzle

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayarda gözle görülebilen, içinde ve dışında bulunan parçaların tümüne donanım adı verilir. Başka bir ifade ile donanım; bilgisayarda bulunan elektronik ve mekanik parçaların tümüdür. Bilgisayarda tüm işlemleri gerçekleştiren altı ana birim vardır.

Videoları İzle

Yazılım Mühandisliği

Yazılım mühendisliği tanım olarak "karmaşık yazılım sistemlerinin belirli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve işbölümü yapılarak, belirli prensipler, yöntemler ve araçlar kullanılarak geliştirilmesidir."

Videoları İzle

Faaliyet alanları

Eğitim teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

•Üniversitenin eğitim teknolojileri kapsamında durumunu tespit etmek.

Devamı için tıklayınız
Merkezin amaçları

Üniversitede eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak,

•Üniversitenin eğitim teknolojisi açısından mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını tespit etmek,

Devamı için tıklayınız